Chi tiết gói thầu

Phiên đấu giá: PU-S1820230911

Bắt đầu: 11/09/2023 - 10:06
Kết thúc: 12/09/2023 - 17:00
Đơn vị tiền tệ: VNĐ
Đơn vị đấu giá:
Người phụ trách: Phan Mạnh Hùng, Email: hungpm@sonha.com.vn

Danh sách sản phẩm

STTTên vật tưMã vật tưĐVTSLSL Tối thiểuGiá khởi điểmGiá sau đàm phánĐiều kiện thương mạiThời gian giao hàng
1
Page size:
 1 items in 1 pages
1 Tư vấn giám sát - Dự án Toàn Mỹ Miền Trung TM2 - TVGS Gói 1 ********** ********** thỏa thuận 13/09/2023
Quay lại
Bạn chưa đăng nhập , chức năng báo giá và trao đổi với Sơn Hà không khả dụng.

Thông tin chi tiết sản phẩm

Alternate Text
Mã vật tư:
Số lượng:
Điều kiện thanh toán:
Điều kiện thương mại:
Địa chỉ giao hàng:
Tên vật tư:
ĐVT:
Thời gian cần:
Thông số:
Tải file thông số:

Nhà cung cấp báo giá


Nhà cung cấp đính kèm file báo giá, hồ sơ năng lực... tại đây
Định dạng hỗ trợ: *.doc, *.docx, *.pdf, *.xlsx, *.xls, *.jpeg, *.png, *.bpm, *.gif, *.ppt, *.rar, *.zip. - Kích cỡ tối đa: 50Mb
Uploaded % ( ) Total
Uploaded files: % () Total files:

Uploading file:

Elapsed time:  Estimated time:  Speed:

Lưu báo giá

Nội dung thương thảo

Vui lòng để lại nội dung trao đổi hoặc giá thương thảo của sản phẩm (nếu có) dưới form dưới đây.
Gửi