Danh sách đấu thầu

STTMã gói thầuTên gói thầuT.gian bắt đầuT.gian kết thúcMô tảTrạng tháiLoại hìnhThao tác
 
    
Page size:
 263 items in 27 pages
1 PU-S1920230130XK Cước biển hàng xuất nửa đầu tháng 2.2023 31/01/2023 - 08:0001/02/2023 - 11:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
2 PU-S1920230130NK Cước biển hàng nhập nửa đầu tháng 2.2023 31/01/2023 - 08:0001/02/2023 - 11:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
3 PU-S1820231801 KHOAN THĂM DÒ KẾT HỢP KHOAN KHAI THÁC - GIẾNG KHOAN THUỘC KCN TAM DƯƠNG 18/01/2023 - 13:0619/01/2023 - 15:00 Chi tiết theo đề bài mời thầu đính kèm Đã đóng Public Xem
4 PU-S1820231301 Tư vấn giám sát - dự án nhà máy Bàu Bàng - Bình Dương 13/01/2023 - 09:0314/01/2023 - 12:00 chi tiết theo thư mời thầu đính kèm Đã đóng Public Xem
5 PU-S1920230112NK Cước biển hàng nhập nửa cuối tháng 1.2023 13/01/2023 - 08:0014/01/2023 - 11:00 Đã đóng Public Xem
6 PU-S1920230112XK Cước biển hàng xuất nửa cuối tháng 1.2023 13/01/2023 - 08:0014/01/2023 - 11:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
7 PU-S1820231101 Thay thế mái tôn nhà xưởng SSP lắp đặt hệ thống FreeSolar 11/01/2023 - 13:0012/01/2023 - 13:00 chi tiết theo hồ sơ mời thầu đính kèm Đã đóng Public Xem
8 PU-S1920221228XK Cước biển hàng xuất nửa đầu tháng 1.2023 29/12/2022 - 08:0030/12/2022 - 13:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
9 PU-S1820222812 Thiết kế, thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải thuộc dự án: Khu công nghiệp Tam Dương 1 – khu vực 2 27/12/2022 - 15:0003/01/2023 - 17:00 chi tiết theo hồ sơ mời thầu đính kèm Đã đóng Public Xem
10 PU-S1820222712 Thiết kế, thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt hệ thống nước sạch thuộc dự án: Khu công nghiệp Tam Dương 1 – khu vực 2 27/12/2022 - 15:0003/01/2023 - 17:00 chi tiết theo hồ sơ mời thầu đính kèm Đã đóng Public Xem
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom