Danh sách đấu thầu

STTMã gói thầuTên gói thầuT.gian bắt đầuT.gian kết thúcMô tảTrạng tháiLoại hìnhThao tác
 
    
Page size:
 238 items in 24 pages
1 PU-S1520220927XK Cước biển hàng xuất nửa đầu tháng 10.2022 27/09/2022 - 09:3229/09/2022 - 19:00 NCC báo giá total cước biển + LCC vào một file báo giá chung duy nhất; ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Đang mở Public Xem
2 PU-S1520220927NK Cước biển hàng nhập nửa đầu tháng 10.2022 27/09/2022 - 09:4829/09/2022 - 19:00 NCC báo giá total cước biển + LCC vào một file báo giá chung duy nhất; ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Đang mở Public Xem
3 PU-S1520220927XK Cước biển hàng xuất nửa đầu tháng 10.2022 27/09/2022 - 09:3229/09/2022 - 19:00 NCC báo giá total cước biển + LCC vào một file báo giá chung duy nhất; ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Đang mở Public Xem
4 PU07.26.9 Nâng cấp hạ tầng IT phuc vụ ERP 26/09/2022 - 14:1527/09/2022 - 14:15 Đã đóng Public Xem
5 PU07.23.09 Nâng cấp nhà máy phục vụ dự án ERP 23/09/2022 - 15:3625/09/2022 - 17:00 Đã đóng Public Xem
6 PU.07.20.9 Du lịch Thái Lan T10/2020 20/09/2022 - 15:4222/09/2022 - 16:00 Đã đóng Public Xem
7 PU.07.9.16 Cải tạo phòng máy chủ tại VP Diễn 16/09/2022 - 13:0419/09/2022 - 16:00 Đã đóng Public Xem
8 PU-S1520220914NK CƯỚC BIỂN XUẤT QINGDAO-DANANG CONT 40 14/09/2022 - 17:3615/09/2022 - 17:00 NCC báo giá total cước biển + LCC vào một file báo giá chung duy nhất; ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Đã đóng Public Xem
9 PU0714.9 biên bảng CN, NPP 14/09/2022 - 15:5516/09/2022 - 15:00 Đã đóng Public Xem
10 PU.07.12.09 Biển bảng truyền thống 12/09/2022 - 10:3014/09/2022 - 10:00 Đã đóng Public Xem
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom