Danh sách đấu thầu

STTMã gói thầuTên gói thầuT.gian bắt đầuT.gian kết thúcMô tảTrạng tháiLoại hìnhThao tác
 
    
Page size:
 315 items in 32 pages
1 PU-S1920230926NK Cước biển hàng nhập nửa đầu tháng 10.2023 27/09/2023 - 08:0028/09/2023 - 15:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đang mở Public Xem
2 PU-S1920230926XK Cước biển hàng xuất nửa đầu tháng 10.2023 27/09/2023 - 08:0028/09/2023 - 15:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đang mở Public Xem
3 PU-S1920230912XK Cước biển hàng xuất nửa cuối tháng 9.2023 12/09/2023 - 15:0014/09/2023 - 13:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
4 PU-S1920230912NK Cước biển hàng nhập nửa cuối tháng 9.2023 12/09/2023 - 15:0014/09/2023 - 13:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
5 PU-S1820230912 Thi công điện động lực - dự án nhà máy Bàu Bàng 11/09/2023 - 10:1814/09/2023 - 17:00 chi tiết theo file đính kèm Đã đóng Public Xem
6 PU-S1820230911 Tư vấn giám sát - Dự án Toàn Mỹ Miền Trung 11/09/2023 - 10:0912/09/2023 - 17:00 chi tiết theo file đính kèm Đã đóng Public Xem
7 PU-S1920230825NK Cước biển hàng nhập nửa đầu tháng 9.2023 28/08/2023 - 08:0029/08/2023 - 17:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
8 PU-S1920230825XK Cước biển hàng xuất nửa đầu tháng 9.2023 28/08/2023 - 08:0029/08/2023 - 17:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
9 PU-S1920230811XK Cước biển hàng xuất nửa cuối tháng 8.2023 11/08/2023 - 13:0014/08/2023 - 15:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
10 PU-S1920230811NK Cước biển hàng nhập nửa cuối tháng 8.2023 11/08/2023 - 13:0014/08/2023 - 15:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom