Danh sách đấu thầu

STTMã gói thầuTên gói thầuT.gian bắt đầuT.gian kết thúcMô tảTrạng tháiLoại hìnhThao tác
 
    
Page size:
 347 items in 35 pages
1 PU-S1920240226HQTKND Dịch vụ hải quan + trucking nội địa 2024 26/02/2024 - 14:0028/02/2024 - 14:00 NCC báo giá vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC. Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
2 PU-S1920240226NK Cước biển hàng nhập nửa đầu tháng 03.2024 26/02/2024 - 09:0028/02/2024 - 08:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
3 PU-S1920240226XK Cước biển hàng xuất nửa đầu tháng 03.2024 26/02/2024 - 09:0028/02/2024 - 08:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
4 PU-S1920240129XK Cước biển hàng xuất nửa đầu tháng 02.2024 29/01/2024 - 09:0030/01/2024 - 17:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
5 PU-S1920240129 Cước biển hàng nhập nửa đầu tháng 02.2024 29/01/2024 - 09:0030/01/2024 - 17:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
6 BNH_CCTV BNH_Lắp đặt hệ thống camera (Cải tạo + lắp mới) 26/01/2024 - 15:2629/01/2024 - 15:00 Spec + khối lượng file đính kèm Đã đóng Public Xem
7 PU-S1920240124HQTKND Dịch vụ hải quan + trucking nội địa 2024 23/01/2024 - 08:0025/01/2024 - 17:00 NCC báo giá vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC. Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
8 PU-S1920240111NK Cước biển hàng nhập nửa cuối tháng 01.2024 12/01/2024 - 11:0412/01/2024 - 17:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
9 PU-S1920240111XK Cước biển hàng xuất nửa cuối tháng 01.2024 12/01/2024 - 11:0212/01/2024 - 17:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
10 PU-S1920231226XK Cước biển hàng xuất nửa đầu tháng 01.2024 26/12/2023 - 14:0028/12/2023 - 12:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom