Danh sách đấu thầu

STTMã gói thầuTên gói thầuT.gian bắt đầuT.gian kết thúcMô tảTrạng tháiLoại hìnhThao tác
 
    
Page size:
 293 items in 30 pages
1 PU-S1820230530 Thi công xây dựng hạng mục san nền và nền đường, hạ tầng kỹ thuật - Giai đoạn 02 30/05/2023 - 10:3501/06/2023 - 12:00 chi tiết theo hồ sơ mời thầu đính kèm Đang mở Public Xem
2 PU-S1920230526NK Cước biển hàng nhập nửa đầu tháng 6.2023 29/05/2023 - 08:0030/05/2023 - 17:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
3 PU-S1920230526XK Cước biển hàng xuất nửa đầu tháng 6.2023 29/05/2023 - 08:0030/05/2023 - 17:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
4 PU-S1920230511XK Cước biển hàng xuất nửa cuối tháng 5.2023 11/05/2023 - 13:0012/05/2023 - 16:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
5 PU-S1920230511NK Cước biển hàng nhập nửa cuối tháng 5.2023 11/05/2023 - 13:0012/05/2023 - 16:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
6 PU-S1820230510 Nâng dầm cẩu, thay ray, cải tạo nâng cấp cẩu trục 10 tấn lên 15 tấn – Nhà máy SSP 10/05/2023 - 10:4912/05/2023 - 17:00 chi tiết theo hồ sơ mời thầu đính kèm Đã đóng Public Xem
7 PU07.05.2023 Du lịch Quy Nhơn 4N3Đ (làm lại ) 28/04/2023 - 15:4205/05/2023 - 16:00 Đã đóng Public Xem
8 PU-S1920230425NK Cước biển hàng nhập nửa đầu tháng 5.2023 26/04/2023 - 08:0027/04/2023 - 12:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
9 PU-S1920230425XK Cước biển hàng xuất nửa đầu tháng 5.2023 26/04/2023 - 08:0027/04/2023 - 12:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
10 PU0724.4 Du lịch Quy Nhơn 4N3Đ 24/04/2023 - 09:5527/04/2023 - 16:00 Đã đóng Public Xem
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom