Danh sách đấu thầu

STTMã gói thầuTên gói thầuT.gian bắt đầuT.gian kết thúcMô tảTrạng tháiLoại hìnhThao tác
 
    
Page size:
 278 items in 28 pages
1 PU-S1920230328NK Cước biển hàng nhập nửa đầu tháng 4.2023 29/03/2023 - 08:0030/03/2023 - 11:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
2 PU-S1920230328XK Cước biển hàng xuất nửa đầu tháng 4.2023 29/03/2023 - 08:0030/03/2023 - 11:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
3 PU-S1820232703 Cung cấp thiết bị, thi công ELV và hệ cáp quang – Dự án nhà máy TMY Bàu Bàng 27/03/2023 - 14:1630/03/2023 - 12:00 chi tiết theo hồ sơ mời thầu đính kèm Đã đóng Public Xem
4 PU.07.03 Hội nghị khách hàng 2023 17/03/2023 - 14:1820/03/2023 - 16:00 Đã đóng Public Xem
5 PU-S1920230310XK Cước biển hàng xuất nửa cuối tháng 3.2023 13/03/2023 - 08:0014/03/2023 - 11:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
6 PU-S1920230310NK Cước biển hàng nhập nửa cuối tháng 3.2023 13/03/2023 - 08:0014/03/2023 - 11:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất (theo form mẫu đã gửi); ghi rõ tên NCC, ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Lưu ý: với những báo giá không theo form mẫu sẽ không lấy giá chào thầu. Đã đóng Public Xem
7 PU-S1820230310 Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống cầu trục – Dự án nhà máy TMY Bàu Bàng 10/03/2023 - 11:2714/03/2023 - 15:00 chi tiết theo hồ sơ mời thầu đính kèm Đã đóng Public Xem
8 PU07.3.7 Lưu trữ NAS 07/03/2023 - 14:1108/03/2023 - 14:11 Đã đóng Public Xem
9 PU-S1820230302-2 Thi công Móng máy xẻ băng - nhà máy TMY Bàu Bàng 02/03/2023 - 13:2404/03/2023 - 17:00 chi tiết theo thư mời thầu đính kèm Đã đóng Public Xem
10 PU-S1820230302-1 Thi công Hạ tầng - nhà máy TMY Bàu Bàng 02/03/2023 - 13:0404/03/2023 - 17:00 chi tiết theo thư mời thầu đính kèm Đã đóng Public Xem
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom